Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su bilietų pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.pinecon.lt susijusios nuostatos.
Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti”.

2. Asmens duomenų tvarkymas

Asociacija Druskininkų stalo žaidimų klubas, juridinio asmens kodas: 304834945, buveinės adresas: Upelio g. 27, Jaskonių k., LT-66445 Druskininkai, el. p. [email protected], yra duomenų valdytojas, atsakingas už asmenų, dalyvaujančių asociacijos renginiuose, pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą.
Asociacija Druskininkų stalo žaidimų klubas taip pat yra interneto svetainės www.pinecon.lt valdytojas.
Informacija apie vardą, pavardę, taip pat apmokėjimo už renginio bilietą duomenys yra tvarkomi dalyvio paslaugų pirkimo (užregistravimo) dalyvaujant renginyje apdorojimui, administravimui;
Kiekvienas dalyvis nusipirkdamas bilietą į renginį savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą laisvai ir be atskiro sutikimo naudotų rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.
Dalyvis turi teisę prašyti, kad Asociacija Druskininkų stalo žaidimų klubas leistų susipažinti su renginio dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą. – Jeigu duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, dalyvis turi teisę bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresu: [email protected]

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.
Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, www.pinecon.lt turi teisę anuliuoti Pirkėjo pirkimą ir ištrinti duomenis.
Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.
Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.
Pirkėjas, pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje pinecon.lt sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės www.pinecon.lt teikiamomis paslaugomis.
Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.
Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.
Pardavėjas įsipareigoja atsiųsti Pirkėjo užsakytus bilietus Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.
Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi www.pinecon.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
Užsakymai priimami tik naudojantis elektroninėje parduotuvėje www.pinecon.lt
Visos bilietų kainos elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.
Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos.
Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 7 (septynias) kalendorines, užsakymas anuliuojamas.
Atsiskaityti galima bankine kortele (naudojama „Stripe“ mokėjimų sistema) arba bankiniu pavedimu.
Bilietai, gavus apmokėjimą, išsiunčiami pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu (apmokant bankine kortele, bilietai išsiunčiami automatiškai, apmokant bankiniu pavedimu – per 1 d.d. nuo mokėjimo įskaitymo.)

6. Privatumo politika

www.pinecon.lt yra stalo žaidimų renginių platforma, kuriuos organizuoja Asociacija Druskininkų stalo žaidimų klubas, juridinio asmens kodas: 304834945, buveinės adresas: Upelio g. 27, Jaskonių k., LT-66445 Druskininkai. Privatumo politika nustato, kaip viešoji įstaiga tvarkys svetainės www.pinecon.lt lankytojų duomenis ir užtikrina lankytojų asmeninės informacijos saugumą. Su privatumo politika galite susipažinti čia.

7. Baigiamosios nuostatos.

Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.