speaker-photo

Skeptikų draugija

Lietuvos skeptikų draugija buria žmones, kurie nori prisidėti prie visuomenės atsparumo didinimo ugdant kritinį mąstymą, ginant vartotojų teises ir saugant pliuralistinės visuomenės modelį. PineCon festivalio metu draugija pristatys žaidimus ugdančius kritinį mąstymą.

Šeštadienį

Gegužės 13 d. Šeštadienis

Lietuvos skeptikų draugijos žaidimai

Lietuvos skeptikų draugija buria žmones, kurie nori prisidėti prie visuomenės atsparumo didinimo ugdant kritinį mąstymą, ginant vartotojų teises ir saugant pliuralistinės visuomenės modelį. PineCon festivalio metu draugija pristatys žaidimus ugdančius kritinį mąstymą.